Tyçç Akts Düzeyi Ve Bilgileri


TYYÇ DÜZEYİ

SÜRE
(Yıl)

TOPLAM AKTS KREDİSİ
(Yıl x 60 AKTS)

TOPLAM ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YÜKÜ
(Saat)
(1 AKTS= 25- 30 saat)

6. DÜZEY
(LİSANS)

4

240

6.000 - 7.200

Dr. Öğr. Üyesi SEMİH SERKANT AKTUĞ
Güncelleme : 14.02.2017 12:00:58