Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Dr. Öğr. Üyesi SEMİH SERKANT AKTUĞ
Güncelleme : 26.02.2017 18:58:38